Sekretess och datahantering på Bridge Företagets webbplatser och tjänster och på Bridge+More-lösning

Bridge Company vi värdesätter din integritet och dina resultat och data, och vill se till att du är medveten om dina alternativ för att kontrollera dina data på våra webbplatser och servrar.

  • bridgecompany.com
  • bridgeplusmore.com
  • bridgeplusinfo.com
  • bridgeplusserver.com
  • us.bridgeplusserver.com
  • aus.bridgeplusserver.com

Vi har nyligen gjort uppdateringar av vår policy för att öka insynen och följa EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi uppmuntrar dig att läsa våra policyer i sin helhet:

? Integritetspolicy;
? Cookies policy ; och
? Villkor.

Vänliga Hälsningar

Bridge+More Team

Senaste uppdatering: augusti 2018